BAKANLAR KURULU

HÜKÜMET PROGRAMI

8. Eroğlu Hükümeti

BAŞBAKAN

İrsen KÜÇÜK

Dışişleri Bakanı

Hüseytin ÖZGÜRGÜN

Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı

Nazım ÇAVUŞOĞLU

İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı

İlkay KAMİL

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı

Hamza Ersan SANER

Sağlık Bakanı

Dr. Ahmet KAŞİF

Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı

Kemal DÜRÜST

Maliye Bakanı

Ersin TATAR

Ekonomi ve Enerji Bakanı

Sunat ATUN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Türkay TOKEL

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı   

Zorlu TÖRE