Cumhurbaşkanlığı

 

 

 

 
  • Cumhurbaşkanı beş yıllık bir süre için seçilir. Cumhurbaşkanı adaylarının aşağıdaki nitelikleri taşıması gerekir:          

(a)  Milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmak;

(b)  Yüksek öğrenim yapmış olmak;

(c)   Otuz beş yaşını doldurmuş bulunmak;

(ç)   Türk ana ve babadan doğmuş olmak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak; ve

(d)  En az beş yıldan beri daimi ikametgâhı Kıbrıs'ta bulunmuş olmak.

  • Bir adayın Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için, kullanılan geçerli oyların salt çoğunluğunu alması gerekir.  Hiçbir aday salt çoğunluk sağlayamazsa, seçim yedi gün sonra en çok oy alan iki aday arasında yinelenir.  Bu takdirde, en çok oy alan aday Cumhurbaşkanı seçilir.

  • Cumhurbaşkanı, resmi görevleri dışında hiçbir iş yapamaz;  Devlet veya kamu kuruluşlarının herhangi bir yüklenme işini doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kabul edemez.

  • Cumhurbaşkanının maaşı, temsil ve hayat pahalılığı ödeneği ve yollukları yasa ile düzenlenir.