Anayasanın Üstünlüğü ve Bağlayıcılığı

 

Yasalar Anayasaya aykırı olamaz.

Anayasa kuralları, yasama, yürütme ve yargı organlarını, Devlet yönetimi makamlarını ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.