Coğrafi Konum ve Nüfus

 

          Akdeniz’in Sicilya ve Sardunya’dan sonra üçüncü büyük adası olan Kıbrıs, üç kıtanın ticaret yollarının kesiştiği Doğu Akdeniz’de yer almaktadır. Adanın toplam yüzölçümü 9,282 kilometre kare olup, Kuzey Kıbrıs  Türk Cumhuriyeti’nin yüzölçümü 3,355 kilometre karedir. Kıbrıs adasının en yakın komşusu, 65 km kuzeyinde yer alan Türkiye’dir. Ada ayrıca, Suriye’nin 100 km batısında, Mısır’ın da 420 km kuzeyinde yer almaktadır. 

           Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 2002 yılı tahminine göre toplam  nüfusu 213,491’dir. Nüfusun,  101,034’ü  kadın ve 112,457’si de erkektir. 2002 yılı nüfus tahminine göre kilometre kare başına nüfus yoğunluğu  63.6’dır. 2001 yılında kaba doğum oranı binde 15 iken, kaba ölüm oranı binde 8’dir.