Para ve Banka

 

          KKTC’nde resmi para birimi Türk Lirası’dır (TL). Gerçek ve tüzel kişilerin döviz bulundurması, dövizle tasarruf yapması, dövizi bir mübadele aracı olarak kullanması ve ödeme emri ve akitlerindeki rakamları döviz ile ifade etmesi serbesttir.

          KKTC’ndeki resmi işlemlerde esas alınacak kurlar Merkez Bankası’nca  günlük olarak belirlenmekte  ve Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle ilan edilmektedir. Bankalar, döviz büroları ve Merkez Bankası, kendi işlemleri maksadıyla döviz alış ve satış kurlarını serbestçe belirlemektedir.

          KKTC’nde gelişmiş bir bankacılık sistemi vardır. Merkez Bankası ve Kalkınma Bankası’na ek olarak 24 tane ticari banka ve 26 tane de  offshore banka vardır. Bankalar, döviz bulundurmak, ithalat ve ihracat işlemlerinde aracı kurum olarak faaliyet göstermek, döviz mevduatı kabul etmek, döviz alım-satımı yapmak, döviz ödemeli bono satışında aracılık yapmak, döviz olarak kredi vermek, para ve döviz piyasalarına aktif olarak katılmak, uluslararası bankacılık kurallarına uygun her türlü işlemi döviz ile yapmakta serbesttirler.