Politik Sistem

 

          Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde çok partili demokrasi uygulanmaktadır. Cumhurbaşkanı, devletin başıdır ve  beş yılda bir genel seçim ile seçilmektedir. Yasama yetkisi 50 üyeli Cumhuriyet Meclisi tarafından yürütülmektedir. Ülkede yürütme yetkisi ise, Cumhurbaşkanı tarafından atanan, Başbakan’ın yönetiminde oluşturulan Bakanlar Kurulu’na verilmiştir. Milletvekilliği genel seçimleri beş yılda bir yapılmaktadır.