Kıbrıs'ın Kısa Tarihçesi

          Eski adı Alasya olan Kıbrıs’ a Mısır firavunları,  Asurlular, Persler hakim olmuş yunanlılar ticari üsler kurmuşlardır. M.Ö. 4. yy'da Persler den Makedonyalı İskender'e  sonra da Roma hakimiyetine geçen Kıbrıs 395 yılında Doğu Roma ( Bzans)’ nın payına düşmüştür. Yedinci asırda İslam Emevi Halifesi Muaviye, Adayı ele geçirmiş olmasına rağmen Bizanslılar geri almayı başarmıştır.

           III.Haçlı Seferinde İngiliz Kralı Aslan Yürekli Richard Bzans Valisini Ada’dan kovarak  Fransız Lusignan hanedanını yönetime getirdi (1191). Böylece Katolik yönetim kurulmuş oldu. Bu dönemde Kıbrıs Mısır Türk Memluklu Sultanlığına bağlandı (1250-1517). 15.yy’ da Venedikliler Adayı işgal ederek sömürgeleştirdiler.

           Yavuz Sultan Selim ‘in 1517’de Mısır ‘ı alarak Doğu Akdeniz ‘i ele geçirmesiyle Kıbrıs; İstanbul-Mısır  yolunun güvenliğini tehlikeye düşüren bir konuma geldi. Venedikliler Osmanlılara vergi ödeyeceklerini bildirmelerine rağmen Kıbrısta üslenen korsanlar Türk gemilerine saldırmaktaydılar. Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa ‘ nın karşı çıkmasına rağmen , Padişah II.Selim, Şeyülislam Ebusuud Efendi, Piyale Paşa ve Lala Mustafa Paşa Ada ‘nın fethine karar verdiler. 1571 de Lala Mustafa Paşa komutasındaki donanma Kıbrıs’ı ele geçirdi. Anadolu’dan binlerce Türkmen Kıbrıs’a yerleştirildi. Venediklilerin Ortadoks Rum halka yaptıkları kötü muameleye ve mezhep baskısına son verildi. Kıbrıs Osmanlı devletinin bir İli (Sancak) durumuna getirildi.

           Osmanlı devleti ile Rusya arasında savaş çıkması üzerine 1878 ‘de İngiltere Osmanlılardan yana tavır koyacağını ileri sürerek. Hukuken Osmanlılara kalmak kaydıyla Ada'nın kendisine verilmesini istedi. Anlaşmaya göre Kıbrıs Osmanlı devletinin hukuki bir parçası olacak, İstanbul’ a vergisini ödeyecek fakat İngiltere tarafından yönetilecekti. Bunun sonunda İngiltere Berlin antlaşması’nda Türkiye'yi destekleyecekti. Ruslar işgal ettikleri Kars ve Artvin’i Türkiye'ye geri verdikleri zaman Kıbrıs’ın yönetimi yeniden Osmanlılara bırakılacaktı. Ancak 1914 yılında Osmanlı Devleti İngiltere’ye karşı Almanya ile birlikte savaşa girince İngiltere Osmanlılarla yaptığı antlaşmayı tanımadığını ileri sürerek Kıbrıs'ı sömürgeleri arasına kattı.  Türkler bu ilhakı 1923 Lozan anlaşmasıyla tanımak zorunda kaldı.

          Rumlar 1931'de isyan edip İngiliz valisinin konağını yakma noktasına geldiler. Bu olaydan sonra İngiliz idaresi Kıbrıs'ta yaşayan iki halkın da özgürlüğünü kısıtladı. 1954 yılında Makariosun önderliğinde ve kilisenin maddi olanakları ile EOKA tedhiş örgütü kuruldu. EOKA önce İngilizlere sonra da Türklere karşı saldırıya geçti. Türkler de Rum saldırılarını önlemek amacıyle Dr.Fazıl Küçük ve Rauf R. Denktaş önderliğinde 1958 yılında Türk Mukavemet Teşkilatını (TMT) kurdu. 1959-60 Zürih ve Londra anlaşmalarıyla Türkler ve Rumlar arasında Kıbrıs Ortaklık Cumhuriyeti kuruldu. Cumhuriyet 3 yıl yaşadı ve 21 Aralık 1963'de Rumlar Türklere karşı topyekün saldırıya geçti. 15 Temmuz 1974'de ise Makarios bir darbe ile indirildi ve yerine Eokacı Nicos Sampson getirildi. Türkiye Başbakanı Bülent Ecevit ise İngiltere ile Kıbrıs'a müdahale etmek için çeşitli görüşmeler yaptı. Olumsuz yanıtlardan sonra Türkiye 20 Temmuz 1974'de Barış Harekatını gerçekleştirdi. 14 Ağustos'da başlayıp 16 Ağustos'ta tamamlanan İkinci Barış Harekatı gerçekleştirildi. Bu günkü sınırlar çizilmiş oldu. 15 Kasım 1983'de K.K.T.C. kuruldu.