HUKUK DAİRESİ

Hukuk Dairesinin Oluşumu

              Hukuk Dairesinin Kuruluşu

Başsavcı, Başsavcı Yardımcısı, iki Başsavcı Muavini, beş Kıdemli Savcı ve Savcılardan oluşan bir Hukuk Dairesi kurulur. Hukuk Dairesi Başkanı, Başsavcıdır.

              Başsavcının yetki ve görevleri

Başsavcı, Anayasa ve diğer mevzuat  uyarınca kendisine verilmiş olan yetkileri kullanır,  görevler yapar. Hukuk Dairesinde herhangi bir münhale bakılmaksızın Başsavcı, Başsavcı Yardımcısı ve Savcılar yetkilerini kullanır ve görevlerini yaparlar.

              Hukuk Dairesinin faaliyetleri

Başsavcı, Hukuk Dairesinin faaliyetlerini düzenler.

              Yüksek Savcılar Kurulunun Oluşumu ve Toplantıları