KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

 

KamuNet

Ulusal Bilgi Ağı ’nın
Mihenk Taşı

Kamunet ile ilgili Bilgiler

Vatandaş Portalı
Vatandaş Giriş İşlemleri

 

 

Yasama Yetkisi

Yasama yetkisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı adına Cumhuriyet Meclisinindir.

 

Yürütme Yetkisi ve Görevi

Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından Anayasa ve yasalara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir.

 

Yargı Yetkisi

Yargı yetkisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.

 

E-mail