SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

 

       Sayıştay Başkanı, Bakanlar Kurulu tarafından atanır.Sayıştay  üyelerinin sayısı ikidir.  Bu üyeler Sayıştay kadrosundaki denetçiler arasından, Bakanlar Kurulu tarafından atanır.

Sayıştay aşağıda gösterilen görevleri yerine getirir : 

       Sayıştayın çalışması

Hesap vermesi gerekelerin hesaplarını incelcyip,   bu hususuta raporu hazırlar ve icabı halinde durumu Bassavcılığa ihbar eder. Kesin hesapları inceleyip, sayman hesaplarıyla karşılaştırarak uygunluk ve aykırılık noktalarını tesbit eder.

       Denetim Esasları

Sayıştay, denetimine giren İdare ve Kuruluşların;