Genel Kurallar

 

Mahkemelerin Bağımsızlığı

Yargıçların Güvenceleri

Yargıçlık Mesleği

Duruşmaların Açık ve Kararların Gerekçeli Olması

Küçüklerin Yargılanması

Yüksek Adliye Kurulu

Mahkeme Karar ve Emirlerine Uymayanların Cezalandırılması