Yüksek Mahkemenin Yüksek İdare Mahkemesi Olarak Görev ve Yetkileri

 

Yüksek İdare Mahkemesinin Yetkileri

(a)  Sözkonusu karar veya işlem veya ihmali, tamamen veya kısmen onaylayabilir; veya

(b)  Sözkonusu karar veya işlemin, tamamen veya kısmen, hükümsüz ve etkisiz olduğuna ve herhangi bir sonuç doğurmayacağına karar verebilir; veya

(c)  Sözkonusu ihmalin, tamamen veya kısmen yapılmaması gerektiğine ve yapılması ihmal olunan eylem veya işlemin yapılması gerektiğine karar verebilir.