Yüksek Mahkemenin Yargıtay Olarak Görev ve Yetkileri

 

Yargıtayın Yetkileri

Ancak, ilk mahkeme olarak yetki verildiği hallerde, bu yetki Yüksek Mahkemenin atayacağı Yüksek Mahkeme yargıç veya yargıçları tarafından kullanılır.  Bu suretle verilecek kararlara karşı Yargıtaya istinafen başvurma hakkı vardır.