Cumhuriyet Meclisinin Dokunulmazlığı, Kolluk ve Yönetim Hizmetleri