Yasaların Yapılması

 

Yasa ve Kararların Yapılması ile İlgili Genel Kurallar

Uluslararası Antlaşmaları Uygun Bulma 

Savaş Hali İlanı ve Silahlı Kuvvetlerin Kullanılmasına İzin Verme

Bütçenin Hazırlanması, Uygulanması, Görüşülmesi ve Kabulü

Kesin Hesaplar

Yasaların Cumhurbaşkanınca Yayımlanması

Kararların İlanı