Kamu İktisadi Kuruluşlarının Denetimi

 

            Kamu iktisadi kuruluşlarının gelir ve giderlerinin denetlenmesi yasa ile düzenlenir.