Tüzük ve Yönetmelikler

           

            Anayasa ve yasa açıkça yetki vermedikçe Devletin hiçbir organı, tüzük yapamaz ve yürürlüğe koyamaz.  Yönetmelikler de ancak tüzüklere uygun olarak yapılır ve yürürlüğe konur.